Generalforsamlinger

  2020

  2019

  Ekstraordinær Genralforsamling 13. November 2019

  Ordinær generalforsamling 1. april 2019

  2018

  Ordinær generalforsamling 9. april 2018

  2017

  Ordinær generalforsamling 3. april 2017

  2016

  Ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2016

  Ordinær generalforsamling 29. marts 2016

  2015

  Ordinær generalforsamling 23. marts 2015

  2014

  Ekstraordinær generalforsamling 24. november 2014

  Ordinær generalforsamling 25. marts 2014

  2013

  Ekstraordinær generalforsamling 2. maj 2013

  Ekstraordinær generalforsamling 16. april 2013

  Ordinær generalforsamling 19. marts 2013

  2012

  Ekstraordinær generalforsamling 3. juli 2012

  Ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2012

  Ordinær generalforsamling 27. marts 2012

  2011

  Ordinær generalforsamling 7. april 2011

  Ekstraordinær generalforsamling 28. marts 2011

  2010

  Ekstraordinær generalforsamling 28. april 2010