Ejendomsdrift

Digitale medier

Foreningen har fået installeret fiberkabler i hele ejendommen af AndelsNet. Disse føres ned til nogle servere, der administreres af AndelsNet, som håndterer hhv. internet, telefoni, dørtelefoner og TV.

Man behøver ikke abonnere på AndelsNet ydelser, men kan frit anvende ydelser fra andre leverandører. Tilmelding til AndelsNet sker ikke automatisk, når man flytter til ejendommen. Man går ind og tilmelder sig på deres hjemmeside, andels.net. Man kan ringe og få hjælp hos deres kundeservice på tlf. 3692 6232 eller sende en e-mail til

TV-signalet leveres af Østerbro Antenneforening, der administreres af AndelsNet, også på tlf. 3692 6232

VVS/Døgnvagt

hvis der akut opstår uopsættelige situationer, hvor der er risiko for betydelige skader på bygning eller inventar, skal man i arbejdstiden ringe til viceværten eller administrator, og uden for deres arbejdstid, ringe til 24-timers vagten.

Døgnvagt: Åvejens VVS: 2617 1321 / 4717 1321

Andre fejl og mangler, der ikke har akut karakter, f.eks. en rotte set i gården eller en elpære der er gået, meldes til viceværten i telefontiden på hverdage mellem kl. 8-16.

Elektriker

Ligesom foreningen benytter Åvejens VVS, benytter foreningen el-installatør Peter Dahl Jensen, 3526 0305, der bl.a. har installeret HPFI relæer, de steder, hvor eltavlen, som minimum ikke havde et HPI-relæ. Foreningen kan godt bruge en anden VVS`er eller elektriker, og det kan en andelshaver også.

Elevator

Hvis der er en passager i kabinen, og elevatoren har driftstop, benytter man enten alarmknappen i kabinen – nederste knap på kontrolpanelet – eller man ringer til Dansk Elevator Service døgnvagt på tlf. 4076 3600. De har serviceaftalen på samtlige elevatorer.

Ved driftstop eller andre fejl på elevatoren kontaktes viceværten indenfor sin arbejdstid, kl. 8:00-16:00.

Hvis årsagen til driftstop skyldes en beboers skødesløshed, skal denne beboer selv betale teknikerbesøget. Dette opkræves med efterfølgende boligafgift.

Rengøringsfirma

Rengøring på ejendommen varetages af Anders Andersens Rengøring.
I perioden 1. april til 1. december vaskes fortrapper hver anden uge. Fra 1. december til 1. april vaskes fortrapper hver uge.
Bagtrapperne vaskes ca. hver måned.

Spørgsmål og/eller kommentarer bedes rettet til viceværten.

Ønskeliste

Foreningen har ingen ventelister. Andelshavere kan skrive sig på ønskelisten ved at maile bestyrelsen med så mange konkrete ønsker ift. en lejlighed. Kommer der f.eks. en større lejlighed eller en taglejlighed til salg, så skriver bestyrelsen rundt til de interesserede.

Årshjul

Vi har i bestyrelsen valgt at synliggøre tilbagevendende begivenheder vha et årshjul og har sat alle de faste datoer/weekender ind, så man hurtigt kan få et overblik over årets faste begivenheder og datoer.